Szkoła

O szkole

Szkoła Podstawowa w Bynowie istnieje od 1945 roku, mieści się w budynku położonym w parku wśród drzew i krzewów. Korzysta z kompleksu boisk w tym: boisko do piłki nożnej, do siatkówki oraz do koszykówki. W 2007r. szkoła wybrała swojego patrona Janusza Korczaka – sprzymierzeńca dzieci; posiada sztandar. Do 2012r. była pełną szkołą podstawową, natomiast po 2012r.  organ prowadzący zmniejszył stopień organizacji do pierwszego etapu edukacyjnego: klasy I – III i oddział przedszkolny. 1 września 2019r. w szkole utworzony został punkt przedszkolny „Bajkowa Kraina” dla dzieci 3-4 letnich. Do obwodu szkolnego należą następujące miejscowości: Bynowo, Dębinka, Karnity, Malinnik, Skarpa, Ligi, Wólka Majdańska, Majdany Wielkie. Obecnie w szkole zatrudnionych jest 7 nauczycieli  ( w tym dwóch na niepełnym wymiarze ) i 4 osoby administracyjno – obsługowe.. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, w większości 2-3 kierunkowe, zgodne z własnymi zainteresowaniami i potrzebami placówki, dostosowane do obecnych wymogów ministerialnych. Od grudnia 2014r. szkoła na swojej posesji  posiada plac zabaw. Ma bardzo dobrą bazę dydaktyczną i bardzo dobre warunki lokalowe . Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka jest bezpieczna dla uczniów i przyjazna dla rodziców. Ma bardzo dobrą opinię w środowisku, a wszelkie działania szkoły dostosowane są do możliwości i potrzeb uczniów z nastawieniem na osiąganie sukcesów.

 

Pragniemy zapewnić

  • pełne poczucie bezpieczeństwa
  • rozwijanie zdolności i umiejętności
  • wysoki poziom zajęć dydaktycznych
  • różnorodne formy pracy z dziećmi
  • szeroki zakres działań pozalekcyjnych
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • wszechstronny rozwój dziecka

RODO

Na podstawie art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz.  UE. L 2016,  nr 119], informuję, że:

– Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bynowie, której przedstawicielem jest
  Dyrektor Szkoły.

– Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Piotr Trusiewicz.
  Kontakt z Inspektorem możliwy jest drogą elektroniczną: ptrusiewicz1@wp.pl