Dokumenty

Koordynatorem do spraw dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej w Bynowie jest:

Katarzyna Krzaczek
tel. 89 647 34 28
e-mail: sekretspbynowo@wp.pl

1. Raport o stanie dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej w Bynowie

2. Raport o stanie dostępności w Punkcie Przedszkolnym Bajkowa Kraina