Dla rodziców

Trwa rekrutacja dzieci do Punktu i Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bynowie.

Obowiązujące terminy w rekrutacji uczniów do punktu i oddziału przedszkolnego:

07.02 – 18.02.2022r. – złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2022/2023.

21.02 – 18.03.2022r. – złożenie wniosku o przyjęcie do punktu lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków ważnych w postępowaniu rekrutacyjnym.

21.03 – 24.03.2022r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu lub oddziału przedszkolnego i załączonych dokumentów.

25.03.2022r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28.03 – 08.04.2022r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

11.04.2022r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wnioski rekrutacyjne można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 730 – 1530 lub ze strony internetowej szkoły w zakładce wnioski.

https://dokumenty.mein.gov.pl/144ec257-6c24-45b7-9d47-62f16bded688/20211201listmeinmzszczepienia.docx

https://dokumenty.mein.gov.pl/fe8345ff-0f60-4ab3-959a-0427216e5877/20211201listmeinmzszczepienia.pdf

i
i
i
i
i