R E K R U T A C J A

 

         Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bynowie informuje, że z dniem 10.02.2021r. rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne dzieci do oddziału i punktu przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.
Terminy są zgodne z Zarządzeniem Nr 22/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn z dnia 3 lutego 2021r. (Zarządzenie w załączniku):

08.02 – 19.02.2021r. – złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2021/2022.
22.02 – 12.03.2021r. – złożenie wniosku o przyjęcie do punktu lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami
                                       potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków ważnych w postępowaniu rekrutacyjnym.
15.03 – 19.03.2021r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do punktu lub oddziału przedszkolnego i
                                       załączonych dokumentów.
             22.03.2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
                                       niezakwalifikowanych.
23.03 – 07.04.2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
              09.04.2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów                                     .

Wnioski rekrutacyjne można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 730 – 1530 lub ze strony internetowej szkoły w zakładce wnioski.

 

Załącznik:

  1. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

i
i
i
i
i