UWAGA! Konkurs dla uczniów klasy II

pt: Popisz się talentem – piszę książkę”.

Cel konkursu:

zachęcenie uczniów do odkrycia swojego talentu autorskiego;

rozbudzenie chęci czytania od najmłodszych lat;

rozwijanie zdolności literackich;

rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego;

promocja szkoły;

rozwijanie fantazji i wyobraźni.

Termin konkursu. 20 luty – 22 marca 2021 roku

Prace konkursowe należy wykonać w formie książki ( rękopis), która powinna być wzbogacona elementami plastycznymi (rysunki, szkice, fotografie).
Obowiązują wyłącznie prace indywidualne .

Prace konkursowe muszą być opatrzone: nazwiskiem i imieniem autora,

Prace konkursowe należy złożyć do wychowawcy klasy II –

– pani Marioli Chmielińskiej

Share:
Leave comment